13 października odbył się w nasze szkole uroczysty apel, na który przybyła cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Osiek P. Chudy, inspektor d/s oświaty G. Rychlik, przew. Rady Gminy Jan Sulecki wraz z radną J. Grochocka, przew. Rady Rodziców M. Stocka.

W pierwszej części uroczystości uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny. Zebrani usłyszeli wiele życzeń dla nauczycieli oraz pracowników szkoły, którzy oprócz miłych słów otrzymali symboliczne ,,Oskary" jako dowód wdzięczności i sympatii że strony uczniów.

Po ,,gali oscarowej" odbyła się projekcja filmu pt.: ,,Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole", przygotowanego przez uczniów pod opieką p. M. Owczarek-Boraczyńskiej. W drugiej części uroczystości dzieci z klasy I zostały pasowane na uczniów oraz czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej w Strzygach.

Pasowania na uczniów dokonał dyr. szkoły p. Z. Gutowski natomiast na nowych czytelników - bibliotekarka p. A. Rempuszewska. Uczniowie kl.l otrzymali również wiele upominków od zaproszonych gości oraz Pana Dyrektora.

Na koniec wystąpił zespół ,,Mali Tancerze", którzy pod opieką p.p. K. Zdanowskiej i A. Zielińskiej zatańczyli i zaśpiewali dia nauczycieli i pracowników szkoły. Uroczystość przygotowali nauczyciele: M. Owczarek-Boraczyńska, A. Głodowska, M. Bekier, C. Kubacki

 

2022 10 13 dzien edukacji 1

2022 10 13 dzien edukacji 2

2022 10 13 dzien edukacji 3

2022 10 13 dzien edukacji 4

2022 10 13 dzien edukacji 5

2022 10 13 dzien edukacji 6

2022 10 13 dzien edukacji 7

2022 10 13 dzien edukacji 8

2022 10 13 dzien edukacji 9

2022 10 13 dzien edukacji 10

2022 10 13 dzien edukacji 11

2022 10 13 dzien edukacji 12

2022 10 13 dzien edukacji 13

2022 10 13 dzien edukacji 14

2022 10 13 dzien edukacji 15

2022 10 13 dzien edukacji 16