strzygaLegenda głosi, że na terenie naszej miejscowości mieszkały czarownice. Ludzie omijali wioskę w obawie o swoje życie. Pewnego razu do wioski przyjechał młodzieniec z pragnieniem osiedlenia się na stałe w miejscu, które bardzo mu się podobało. Nad rzeczką wybudował młyn i piękny dom. Do szczęścia brakowało mu tylko żony. Poznał młodą dziewczynę, w której się zakochał. Poprosił ją o rękę, a ona oznajmiła mu, że jest z rodu czarownic i ma na imię Strzyga. Ich miłość była tak wielka, że razem przełamali uprzedzenia ludzi. Wieś zaczęła się zaludniać i do dzisiaj nosi nazwę Strzygi.

Najstarsze dzieje Szkoły Podstawowej w Strzygach związane są z uzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918r. Niestety, z tamtego okresu nie zachowały się żadne dokumenty pisane. Jedynym źródłem informacji z tamtych lat są relacje, nielicznych już starszych mieszkańców, którzy pamiętają tamte czasy. Na podstawie takich wspomnień można napisać, że w Strzygach szkoła była także w okresie zaborów. Jednak tylko jeden dzień w tygodniu dzieci uczyły się w języku polskim. W pozostałe dni tygodnia lekcje prowadzone były w języku rosyjskim.

Powołanie po zakończeniu I wojny światowej szkoły polskiej było bardzo ważnym i oczekiwanym wydarzeniem. Warunki w jakich wówczas zaczęto prowadzić lekcje niewiele przypominały szkołę. Było to kilka pomieszczeń wynajętych m.in. u państwa Olwertów, Politowskich, Borzymów. Pierwszym kierownikiem szkoły był wówczas Wacław Malanowski, nauczycielką zaś Helena Czarnecka. Funkcję kierownika szkoły pełnili kolejno: Helena Łapkiewicz, Jadwiga Keler, a od połowy lat dwudziestych kierownikiem szkoły został Tadeusz Szczerkowski.

Nadzieja na poprawę sytuacji szkoły zrodziła się w momencie, kiedy w dniu 17.II.1922r. weszła w życie ustawa o budownictwie publicznych szkół powszechnych. Takie wyzwanie podjął zarząd gminy w Strzygach. Powołany został komitet budowy szkoły, wyznaczono teren, przygotowano niezbędne dokumenty i rozpoczęto prace budowlane. Według relacji mieszkańców Strzyg szkołę oddano do użytku pod koniec lat dwudziestych. Kierownikiem nowej szkoły został Z. Wybawiński, który swoją funkcję pełnił aż do II wojny światowej. W tym czasie w szkole uczyli m.in.: Józef i Roman Chodowańscy, Irena Dobrzeniecka, Klementyna Górna, małżeństwo Jamry, Pączkowski, Perkowski, Donderowicz.

Zmiany w oświacie zwane „reforma jędrzejewiczowską” z dnia 11.III.1932r. wprowadziły zmiany w strukturze i stopniach organizacyjnych szkół. Szkoła w Strzygach stała się szkołą 4-klasową z 7 oddziałami. Po okresie rozwoju, nastąpiły tragiczne lata okupacji. Budynek szkoły został zajęty przez Niemców. Zaraz na początku wojny, w 1939r. z rąk okupanta zginęło trzech byłych kierowników szkoły w Strzygach : W. Malańczyk, T. Szczerkowski i Z. Wybawiński.

Po wojnie, w 1945r. odstąpiono od organizacji szkolnictwa podstawowego ustalonego przez J. Jędrzejewicza. Wprowadzono powszechną 7- klasową szkołę podstawową. Taka też powstała w Strzygach. Pierwszym kierownikiem został E. Nadrowski. W szkole uczyły p. Krasińska i Śledzianowska, J. Czyżewska, H. Pankowska, A. I H. Nowak. W roku 1946 funkcję kierownika objął Franciszek Marjański i pełnił ją do 1954r. W tym czasie uczyły w szkole m.in. Państwo Michaliszyn i Radaszkiewicz oraz Kania i Danuta Suchocka.

1.IX.1954r. na stanowisko kierownika sztkkoły powołano Stefana Korzeniewskiego. Funkcję tą piastował do 1970r. Szkoła liczyła wówczas 174 uczniów (7 klas). W 1955r. zorganizowano filię szkoły podstawowej we wsi Marianki, która objęła dzieci klas I- IV z tej miejscowości. Nauczyciele, którzy uczyli w tym czasie (1954-1970) to: F. Cyrankowska, D. Suchocka, F. Mariański, A. Kania, A.Ruowski, S. Zabłocka, Lucyna Łasińska, B. Wojnowska (Szyszko), F. Wojnowski, H. Curyłło (Paterewicz), K. Sędzik, U. Kowalczyk (Szczucka), Z. Pączkowska.

W latach 1970-1971 kierownikiem szkoły był Franciszek Wojnowski. Mimo krótkiego kierowania szkołą udało mu się urządzić pokój nauczycielski, powiększyć boisko szkolne oraz urządzić boisko do siatkówki i koszykówki. Rok szkolny 1971/72 rozpoczyna nowy kierownik - Czesław Szymański. Do grona dołącza Romualda Szymańska, a później Zdzisław Kalsztejn i Sławomir Głodowski.

W dniu 23.VIII.1976r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzygach Obejmuje Elżbieta Korzeniewska. Swoją funkcję pełniła do 1994r. W tym okresie rozpoczęli swoją pracę: Terasa Rupińska (Rafalska), Piotr Bekier, Teresa Krzemińska (Nabiałkowska), Elżbieta Pankowska (Miłańska), Maria Stefańska (Falkowska), Anna Maćkiewicz, Mariola Sosnowska (Wojnowska), Jolanta Szatkowska, Z. Jędrzejkowski, Urszula Szczucka, Grzegorz Borowski, Alina Zielińska (Łasińska), Renata Sosińska , Dariusz Żuber, J. Januszewski, Anna Biernacka, ksiądz Zdzisław Bartosik. Wielu pedagogów odeszło ze szkoły z różnych przyczyn, a część z nich pracuje do dnia dzisiejszego.

W roku 1982 rozpoczęto kapitalny remont budynku szkolnego. W czasie remontu dzieci z klas IV- VIII uczyły się w trudnych warunkach w świetlicy w Warpalicach. Klasy „O” i I-III uczyły się w ciasnych izbach dawnego przedszkola oraz w pomieszczeniach OSP w Strzygach. 1.IX. 1984r. dzieci zainaugurowały nawy rak szkolny w pięknym, czystym i jasnym budynku szkolnym.

Po odejściu w roku 1994 na emeryturę pani E. Korzeniewskiej na stanowisko dyrektora szkoły w wyniku konkursu powołano Zbigniewa Gutowskiego. W związku z wprowadzeniem 1.IX. 1999r. założeń reformy oświaty Szkołę Podstawową w Strzygach Rada Gminy uchwałą z dnia 15.III. przekształca w 6- letnią szkołę podstawową, do której włącza się szkołę filialną z klasami I-III w Suminie. Dzieci z Sumina, po ukończeniu klasy III kontynuują naukę w Strzygach.


Opracowano na podstawie pracy Z. Gutowskiego pt. ”Powstanie i rozwój Szkoły Podstawowej w Strzygach”