Dokumenty szkoły
Dokumentacja wycieczek
Koncepcja pracy szkoły
Plan nadzoru
Program wychowawczo - profilaktyczny
Regulamin samorządu uczniowskiego
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
Statut Szkoły
Statut spółdzielni uczniowskiej
Szkolny zestaw programów nauczania
Wniosek o dopuszczenie programu nauczania
Wniosek zgłoszenia programu nauczania
Wykaz podręczników
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Procedury bezpieczeństwa uczniów

Informacje o monitoringu
Procedura dla dziecka z cukrzycą
Standardy ochrony małoletnich