4 listopada odbyła się w naszym przedszkolu ważna Uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości: Wójta Gminy Osiek pana Pawła Chudego, Inspektora do Spraw Oświaty panią Grażynę Rychlik, Przewodniczącego Rady Gminy pana Jana Suleckiego, Dyrektora szkoły pana Zbigniewa Gutowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców panią Joannę Grochocką oraz rodziców.

Następnie dzieci przedstawiły część artystyczną, w której zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki,piosenki, tańce oraz gra na instrumentach. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem.

Po złożonej obietnicy, pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom i medal pasowania oraz upominki od zaproszonych gości.

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 1

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 2

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 3

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 4

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 5

2022 11 04 pasowanie przedszkolakow 6