Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Strzygach obfitowało w wiele interesujących wydarzeń. Dzień 10 listopada 2023 roku rozpoczęła uroczysta akademia. Popisy recytatorskie, taneczne i wokalne zaprezentowali artyści z klasy VI, II oraz zespół ,,Mali tancerze''. W ramach akcji ,,Szkoła do hymnu'' odśpiewano ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie dzieci z klas I - III i IV, V wzięły udział w warsztatach plastycznych pt. ,, Moja ojczyzna ''. Piękne prace o tematyce patriotycznej ozdobiły korytarz szkolny, by przypominać wszystkim o pięknie naszej ojczyzny.

Uczniowie klas VI,VII i VIII wraz z opiekunami, rodzicami, dziadkami wzięli udział w pierwszej, patriotycznej grze terenowej pt. ,,Strzygi moja mała ojczyzna''. Celem gry było poznanie historii i zabytków miejscowości Strzygi oraz kształcenie umiejętności czytania mapy, topografii terenu, czytania ze zrozumieniem, pracy w zespole, wyszukiwania informacji, zarządzania czasem i komunikacji. Uczniowie pracowali w zespołach zadaniowych. Teren gry obejmował całą miejscowość Strzygi. Grupy rywalizowały rozwiązując quizy i zagadki historyczno - patriotyczne. Po zakończeniu działań terenowych uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Część artystyczną przygotowali p. Ł.Rybinski, p. A. Głodowska, p.A.Zielińska, p.K.Zdanowska.

Inicjatorkami i autorkami gry terenowej były panie: M.Boraczyńska i M. Bekier oraz uczennice: J.Giemza, J.Tarantowicz, Blanka Przybylińska, Wiktoria Wojciechowska.

Organizatorzy gry terenowej serdecznie dziękują opiekunom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację gry: p. M.Sosnowskiej, M.Plattcie, A.Rempuszewskiej , ks. M. Jastrzębskiemu, M.Stockiej, J. Grochockiej, R. Brodowskiej, I.Sosnowskiej.

Wyrazy uznania kierujemy do druhów OSP Strzygi za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników gry terenowej.

Organizatorzy gry terenowej kierują serdeczne podziękowania do p. Janiny Drzymalskiej za nieocenioną pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia.

#SzkołaDoHymnu

2023 11 11 niepodleglosc 01

2023 11 11 niepodleglosc 02

2023 11 11 niepodleglosc 03

2023 11 11 niepodleglosc 04

2023 11 11 niepodleglosc 05

2023 11 11 niepodleglosc 06

2023 11 11 niepodleglosc 07

2023 11 11 niepodleglosc 08

2023 11 11 niepodleglosc 09

2023 11 11 niepodleglosc 10

2023 11 11 niepodleglosc 11

2023 11 11 niepodleglosc 12

2023 11 11 niepodleglosc 13

2023 11 11 niepodleglosc 14

2023 11 11 niepodleglosc 15

2023 11 11 niepodleglosc 16

2023 11 11 niepodleglosc 17

2023 11 11 niepodleglosc 18