Dnia 6.10.2023 r. w Szkole Podstawowej w Strzygach odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego.

Na to wydarzenie przybyli: Senator RP Ryszard Bober, wicemarszałek Województwa Kuj.-Pom. Zbigniew Sosnowski, Kierownik Biura Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Jarosław Dębiński, Dyrektor Delegatury KO w Toruniu Krzysztof Bylicki, Starszy Wizytator KO w Bydgoszczy Anna Sawicka, Wicestarosta brodnicki Stanisław Kossakowski, Przewodniczący Rady Powiatu Brodnickiego Roman Pytlasiński, Wiceprzewodniczący Rady Pow. Piotr Burkwicz, Radny Powiatu Brodnickiego Mariusz Wojdyło, Burmistrz miasta Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski, Sekretarz gminy Zbiczno Mariusz Klonowski, Zastępca Wójta Gminy Osiek Agnieszka Trędowska, Dyrekto SP w Osieku Tomasz Sadowski, Dyrektor SP w Szczuce Zenon Matuszewski, Przew. Rady Gminy Osiek Jan Sulecki wraz z radnymi, sołtysi sołectw gminy Osiek, Prezes StowarzyszeniaLGD w Brodnicy Bogusław Błaszkiewicz, w imieniu płk. Andrzeja Pietrasa dowódcy 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego por. Radosław Gutowski, wykonawca obiektu sportowego Przemysław Gruda, inspetkorzy nadzoru budowlanego z ramienia gminy Piotr Witkowski i Sławomir Mańka, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa wod. i kan. w Brodnicy Jacek Sochacki, firma Agromax Zbigniew Nowiński, firma Agro Bis Andrzej Pszuk, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Stocka.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego wójt gminy Osiek powitał wszystkich zebranych, omówił przebieg realizacji całego przedsięwzięcia i podziekował osobom zaangażowanym w jego powstanie. Następnie dyrektor szkoły Zbigniew Gutowski zwrócił uwagę jak ważny jest sport w życiu młodego pokolenia i całej społeczności lokalnej. Dalszą część uroczystości uświetnili młodzi artyści. Publiczność z uznaniem obserwowała układy taneczne i sportowe oraz popisy wokalne i recytatorskie uczniów. Po występach zaproszeni goście odnieśli się do znaczenia kultury fizycznej we współczesnym świecie oraz na ręce dyrektora szkoły przekazali życzenia i sportowe upominki. Część oficjalną zakończyło przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goscie oraz przedstawiciele społeczności szkolnej. Ksiądz proboszcz Maciej Jastrzębski dokonał poświęcenia obiektów sportowych, a dyrektor Z. Gutowski zaprosił całą społeczność do celebracji wydarzenia. Najmłodsi z radością korzystali z dmuchanych zjeżdżalni, natomiast starsi z wielkim zaangażowaniem brali udział w rozgrywkach sportowych.

Uroczystości towarzyszyła wystawa archiwalnych kronik szkolnych, wystawa fotograficzna ,,Nasza szkoła dawniej i dziś" oraz wystawa plastyczna ,, „Sport w naszym życiu".

Wspaniały poczęstunek przygotowały niezawodne panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Strzygach i Suminie.

Przedsięwzięcie przygotowali: SP Strzygi, Gmina Osiek, CKiS w Osieku, OSP Strzygi, KGW Strzygi i Sumin.

2023 10 06 kompleks 01

2023 10 06 kompleks 02

2023 10 06 kompleks 03

2023 10 06 kompleks 04

2023 10 06 kompleks 05

2023 10 06 kompleks 06

2023 10 06 kompleks 07

2023 10 06 kompleks 09

2023 10 06 kompleks 10

2023 10 06 kompleks 11

2023 10 06 kompleks 12

2023 10 06 kompleks 13

2023 10 06 kompleks 13

2023 10 06 kompleks 14

2023 10 06 kompleks 15

2023 10 06 kompleks 16

2023 10 06 kompleks 17

2023 10 06 kompleks 18

2023 10 06 kompleks 19

2023 10 06 kompleks 20

2023 10 06 kompleks 21

2023 10 06 kompleks 22

2023 10 06 kompleks 23

2023 10 06 kompleks 24