Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach informuje, iż od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2017r. przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018. Deklaracje należy składać do sekretariatu szkoły. Druk można pobrać TUTAJ

W dniach 20 - 21 czerwca br. uczniowie z klas I - III byli na wycieczce w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Wilga'' w Górznie. Wycieczkę zorganizowała p. Kasia Zdanowska. Koszty za przejazd autokarem opłacił U.G. w Osieku, a wyżywienie i nocleg był zagwarantowany przez Ośrodek w ramach realizowanego projektu.

23 czerwca br. wśród przedszkolaków i uczniów klas I - III odbyło się losowanie nagród z gazetki szkolnej ,,Skrzaty''. Biblioteka szkolna ufundowała 4 książeczki, które trafiły do rąk małych czytelników. Wszyscy byli zadowoleni z wylosowanych nagród i czekają na następny numer gazetki, który ukarze się w przyszłym roku szkolnym. Loteria zorganizowała p. K. Zdanowska.

W dzieciach drzemie ogromny potencjał twórczy, dlatego też przedszkolacy z punktu przedszkolnego „Tęczowe Wzgórze” oraz z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas I, II, i III SP w Strzygach w minionym roku szkolnym brali udział w wielu uroczystościach, konkursach i przeglądach szkolnych oraz pozaszkolnych odnosząc w nich sukcesy.