Najlepsze życzenia pani Teresie Krzemińskiej złożyli: dyrektor Zbigniew Gutowski wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz administracją, wójt gminy Osiek Paweł Chudy, ksiądz proboszcz Jarosław Maciej Jastrzębski, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kamil Dąbrowski wraz Patrycją Rupińską i Wiktorią Wojciechowską.

Uczniowie klasy 5 pod kierunkiem p. Marty Owczarek Boraczyńskiej przygotowali program artystyczny. Życzyli p. Teresie wspaniałego czasu na emeryturze - zdrowia, radości i ciekawych wycieczek . Nadia Stachewicz specjalnie dla p. Teresy zatańczyła ,,jazz". Uroczystość przejścia na emeryturę pani Teresy Krzemińskiej uświetnił zespół ,, Mali Tancerze '' oraz uczniowie klasy I . Dzieci wystąpiły pod kierunkiem p. Aliny Zielińskiej, p.Katarzyny Zdanowskiej i p. Anny Głodowskiej .

Piosenka Marka Grechuty pt.,, Dni, których nie znamy'', w wykonaniu uczennic klasy ósmej Nadii Stachewicz i Natalii Mleczewskiej, uświetniła uroczystość przejścia na emeryturę p. Teresy Krzemińskiej .

Szczęśliwa emerytka już na wolnym. Dziękujemy za piękne zdjęcia pani Iwonie Sosnowskiej.

 

2023 02 17 Teresa 001

2023 02 17 Teresa 002

2023 02 17 Teresa 003

2023 02 17 Teresa 004

2023 02 17 Teresa 005

2023 02 17 Teresa 006

2023 02 17 Teresa 007

2023 02 17 Teresa 008

2023 02 17 Teresa 009

2023 02 17 Teresa 010

2023 02 17 Teresa 011

2023 02 17 Teresa 012

2023 02 17 Teresa 013

2023 02 17 Teresa 014

2023 02 17 Teresa 015

2023 02 17 Teresa 016

2023 02 17 Teresa 017

2023 02 17 Teresa 018

2023 02 17 Teresa 019