W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy III SP w Strzygach pod opieką wychowawczyni p. Anny Głodowskiej  realizowali projekt „Wspólne Kroki w Cyberświecie”. Program organizowany był przez fundację „Poza Schematami”. Czas realizacji obejmował okres trzech miesięcy.

Głównym celem programu było ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia poświęcone były nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych. Wiodącą strategią innowacji programowej: „Wspólne kroki w Cyberświecie” było rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci takich jak: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność porozumiewania się, kreatywność, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami,  praca z rodzicami i budowanie więzi ze szkołą, czyli kształtowanie ich umiejętności życiowych.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w tych zajęciach, co pięknie widać na tych zdjęciach:

cyberi 01

cyberi 02

cyberi 03

cyberi 04

cyberi 05

cyberi 06