W dniu 20 grudnia w Szkole Podstawowej w Strzygach odbyła się uroczystość wigilijna połączona z kiermaszem książek i ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i rodziców. Na stoiskach nie zabrakło również pierników upieczonych przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klasy I. Impreza została przygotowana przy współpracy Biblioteki Szkolnej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Uczestnicy, podczas kiermaszu, po udanych zakupach mogli delektować się słodkościami i miło spędzić czas przy kawie i herbacie w kawiarence przygotowanej przez rodziców. Nad tą częścią imprezy czuwały pp. Katarzyna Zdanowska, Elżbieta Pankowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Ilona Sosnowska.

Wśród przybyłych osób znaleźli się podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, którzy wraz ze swoimi opiekunami i zaproszonymi gośćmi wspólnie biesiadowali przy świątecznym stole. Następnie wszyscy spotkali się na hali sportowej, gdzie wystawione zostały Jasełka przygotowane przez uczniów SP w Strzygach pod opieką pp. Małgorzaty Bekier, Marty Owczarek- Boraczyńskiej, Aliny Zielińskiej oraz Artura Osińskiego.

Młodzi artyści uczcili narodzenie narodzenie Pana Jezusa wierszem, kolędą, i tańcem. Uczennice z klasy V zaprezentowały akrobacje do świątecznej melodii a uczennice z klasy IV wykonały tańce aniołów. Natomiast uczniowie z klasy III i IV powitali Dzieciątko w rytmie poloneza kolędą ,,Bóg się rodzi”. Klasa V w świątecznym teledysku przywołała rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Pięknie brzmiały kolędy i pastorałki zaśpiewane przez wykonawców.

Cały występ zyskał aplauz publiczności, co wyrazili w przemówieniach zaproszeni goście. Na koniec proboszcz parafii Strzygi ks. Jarosław Maciej Jastrzębski złożył życzenia świąteczne i pobłogosławił opłatek, którym wszyscy zgromadzeni się podzielili.

Na uroczystość jak co roku przybyło wielu zaproszonych gości: Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Michałowski, Skarbnik gminy Osiek Ewa Mańka ,Inspektor do spraw oświaty UG w Osieku Grażyna Rychlik ,Pracownicy księgowości szkół Ewa Uniatowska i Beata Wasiłek , Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy Grzegorz Pestęa – Malinowski, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy Jacek Sochackie, proboszcz parafii Strzygi - Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii Osiek - Stanisław Bednarski, Ksiądz Łukasz Arczyński z parafii Osiek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Tomasz Sadowski, Przedstawiciel Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Andrzej Zieliński
Przewodnicząca Rady Rodziców Ilona Sosnowska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Kowalczyk wraz z pracownikiem Sławomirem Zielińskim.

aparatzgal