Dobiega końca tydzień poświęcony profilaktyce. Dzisiaj uczniowie spotkali się z przedstawicielami Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy – strażakami: kapitanem Robertem Czarneckim i kapitanem Tomaszem Banasikiem. Prezentacja „Czad, ogień – obudź czujność” bardzo zainteresowała małych słuchaczy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w rozmowie dotyczącej zachowania się w czasie pożaru.

Wyniki konkursu fotograficznego „Jak aktywnie spędzam czas z przyjaciółmi?” ogłosiła p. A. Głodowska. Najmłodsi uczniowie spotkali się z p. M. Sosnowską, która omówiła sprawy bezpiecznego Internetu i zapoznała ich z prezentacjami multimedialnymi uczniów klas IV- VI dotyczącymi zdrowego stylu życia.

Pani A. Zielińska natomiast przeprowadziła w klasach I –III zajęcia w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”, którego celem jest zmniejszenie narażania dzieci na bierne, szkodliwe dla zdrowia palenie. Uczniowie z II etapu edukacyjnego spotkali się z p. pedagog E. Pankowską, aby przedyskutować „receptę” na życie bez nałogów.

aparatzgal

(E.P.)