„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - pod takim hasłem świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Strzygach. Na uroczystość, która odbyła się 11 października 2019 r. przybyli: Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Suleckim oraz radnymi, Sekretarz Gminy Wojciech Tuchalski, Inspektor d.s. oświaty Grażyna Rychlik, Skarbnik Gminy Ewa Mańka, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Stocka, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

Samorząd Uczniowski oraz uczniowie z kl. V i kl. VII pod kierunkiem p. Marty Boraczyńskiej i p. Małgorzaty Bekier przygotowali część artystyczną, w której podziękowali nauczycielom i wszystkim, którzy pracują w szkole, za ich trud i wysiłek podejmowany w procesie edukacji. W dalszej części akademii odbyło się Ślubowanie I klasy. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Głodowskiej przygotowały krótką część artystyczną, a uczniowie z klasy II i III pod opieką p. Aliny Zielińskiej i p. Katarzyny Zdanowskiej zaśpiewały i zatańczyły dla nich piosenkę patriotyczną. Po złożeniu ślubowania pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Dyrektora Zbigniewa Gutowskiego oraz Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącą Rady Rodziców.

aparatzgal